GHÉ THĂM ĐẤT NƯỚC CHÙA VÀNG VÀ TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC KHÓ QUÊN

GHÉ THĂM ĐẤT NƯỚC CHÙA VÀNG VÀ TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC KHÓ QUÊN

GHÉ THĂM ĐẤT NƯỚC CHÙA VÀNG VÀ TRẢI NGHIỆM ẨM THỰC KHÓ QUÊN

>> Dịch vụ: khách sạn 5 sao, HDV chuyên nghiệp

THÁNG 4:

Khởi hành: 22/4 (5N4D)
#ONLY_6_290K
BAY SL, 20KG +7KG

Khởi hành: 8, 17/4 (5N4D)
#ONLY_6_790K
BAY FD, 20KG + 7KG

Khởi hành: 29/4 ( 5N4D)
#ONLY_7_490K
BAY SL, 20KG + 7KG

Khởi hành: 29/4 ( 5N4D)
#ONLY_8_490K
BAY FD, 20KG + 7KG

THÁNG 5:

Khởi hành: 6, 13, 20, 27/5(5N4D)
#ONLY_6_290K
BAY SL, 20KG +7KG

Tours liên quan